Đầu lơ bida, cũng được gọi là đầu que hoặc đỉnh lơ, là phần của cây cơ billiards mà người chơi sử dụng để đánh vào quả bóng

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.